Open menu

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ                   Σχολ. έτος 2020-21

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

3) Ιστορία

4) Μαθηματικά

5) Φυσική,

6) Βιολογία

7) Αγγλικά

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα μαθήματα:

1) Γεωλογία-Γεωγραφία

2) Χημεία

3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

4) Θρησκευτικά

5) Δεύτερη ξένη γλώσσα

6) Τεχνολογία - Πληροφορική

7) Οικιακή Οικονομία 

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα μαθήματα:

1) Μουσική -Καλλιτεχνικά

2) Φυσική Αγωγή.

Οι μαθητές αξιολογούνται με κριτήρια:

τη συνολική συμμετοχή στη μαθησιακή διδασκαλία, εργασίες (στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά), ωριαίες γραπτές δοκιμασίες  προειδοποιημένες,  ή μη προειδοποιημένες (αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα) και ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Οι μαθητές εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο μόνο στα μαθήματα της Α΄ Ομάδας (αυτό ισχύει μέχρι τώρα αλλά πιθανά να υπάρξει αλλαγή).

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.  Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α' και Β' τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προάγονται ή απολύονται,  με μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης "τουλάχιστον δώδεκα (12)".

Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Επαρκής  χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος  να επαναλάβει τη φοίτησή του  στην ίδια τάξη. 

Δεν υπάρχει  διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Για τις απουσίες των παιδιών σας, ενημερώνεστε ανά εβδομάδα, με e-mail.

Καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρούνται απουσίες μαθητών – αθλητών ειδικών κατηγοριών και μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα του ΥΠΑΙΘ. Για το τρέχον σχολικό έτος, υπάρχουν ειδικές αναφορές και για μαθητές ύποπτους για covid-19 ή ασθενείς με covid-19.

Για  όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επικοινωνείτε με το σχολείο.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η δημοκρατική συμπεριφορά, ο σεβασμός σε καθηγητές και μαθητές, ο διάλογος, η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η τήρηση των σχολικών κανονισμών είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Για την αντιμετώπιση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς  ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

 α) προφορική παρατήρηση. Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του μαθητή από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, εξετάζονται οι ενδεδειγμένοι χειρισμοί.

β) επίπληξη

γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας

δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται αποκλειστικά από τον Σύλλογο Διδασκόντων και μόνο εάν κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του, απονέμεται εφεξής ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των αποτελεσμάτων, στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών, οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν κατ΄ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους, κατά την κρίση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων.

Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις. Ενδείκνυται να φορούν μάσκα ΚΑΙ στο διάλειμμα, εφόσον βρίσκονται δίπλα σε συμμαθητές τους, εκτός του χρόνου του φαγητού και της γυμναστικής/άθλησης.  

Κύπρου & Ιωνίας 4
ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ  : 2106540786
Φαξ : 2106532325
email: 1gympapagou@sch.gr

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com