Open menu

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Οι μαθητές είναι τα σημαντικότερα μέλη της σχολικής κοινότητας και αποτελούν τον λόγο ύπαρξης του Σχολείου ως θεσμού. Γι’ αυτό και πρέπει το περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες και ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα.

Το ‘’Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής” είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται το έργο του σχολείου, αφορά δε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές).

Αρχές λειτουργίας του Σχολείου

 

Ι. ΜΑΘΗΤΕΣ

 1. Παρακολούθηση  μαθημάτων  
 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η τακτική, ανελλιπής και όχι επιλεκτική φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά την προσέλευση είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η τήρηση ικανής απόστασης ασφάλειας από τους συμμαθητές τους.
 • Πρωινές καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου. Για τον λόγο αυτό η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται.
 • Σε  περίπτωση  αργοπορίας,  οποιαδήποτε  ώρα,  πρέπει  να  περάσουν  οπωσδήποτε  από  το γραφείο της Διεύθυνσης και να δηλώσουν την προσέλευσή τους.
 • Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις εκτός του χρόνου της γυμναστικής/άθλησης.
 • Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Όποιος μαθητής αποχωρεί από το σχολικό συγκρότημα στη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να έχει άδεια από τη Διεύθυνση και να τον παραλαμβάνει ο κηδεμόνας του. Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί το σχολικό πρόγραμμα πριν τη λήξη του ωραρίου, οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο κατόπιν επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Αν όμως το σχολείο τους έχει ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα, οφείλουν να έχουν μεταφέρει στους κηδεμόνες τους την πληροφορία.
 • Οι  γονείς  οφείλουν,  σε  περίπτωση  ασθένειας  των  παιδιών  τους,  να  ενημερώνουν  το  σχολείο για την απουσία τους από τα μαθήματα έγκαιρα.  
 • Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο.
 • Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται. Απουσία των μαθητών από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενημέρωση από τη Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 • Το σχολείο παρέχει στους μαθητές γενική παιδεία και όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά και υποχρεωτικά. Ως εκ τούτου οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, να συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη εγκαίρως με τα σχολικά τους εγχειρίδια και με ό,τι άλλο διδακτικό υλικό ορίζεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.
 • Η καταδολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 1. Κανόνες συμπεριφοράς και διαγωγής μαθητών 
 • Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας, στους διαδρόμους των ορόφων και στις σκάλες, αλλά στο προαύλιο του Γυμνασίου (μπροστά στα γραφεία των καθηγητών). Πρέπει να φορούν μάσκα ΚΑΙ στο διάλειμμα, εφόσον βρίσκονται δίπλα σε συμμαθητές τους, εκτός του χρόνου του φαγητού.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι γιορτές κ.α.
 • Η δημοκρατική συμπεριφορά, ο σεβασμός σε καθηγητές και μαθητές, ο διάλογος, η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η τήρηση των σχολικών κανονισμών είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
 • Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κυρώσεις που επιβάλλει το Π.Δ.104/79.
 • Ο ευτελισμός της αξιοπρέπειας μαθητών και εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο) θεωρείται σοβαρό παράπτωμα.
 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να μην καταστρέφουν το σχολικό χώρο και τη σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή.
 • Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ζημιές ή καταστροφές, οι υπαίτιοι με τους κηδεμόνες τους θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους.
 1. Περιβολή – Εμφάνιση 
 • Η εμφάνιση και η καθαριότητα των μαθητών αποτελεί πρωτίστως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας και αισθητικής καλλιέργειας. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την ευπρεπή παρουσία των παιδιών τους στον χώρο του σχολείου.
 • Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες. Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις Διεύθυνσης και εκπαιδευτικών.
 • Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές προσέρχονται με αθλητική περιβολή. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο μάθημα, οι μαθητές πρέπει να προσκομίζουν στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ενημερωτικό σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες ή βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιατρού.
 1. Κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές 
 • Οι μαθητές σύμφωνα με τις εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006, 100553/Γ2/04-09-2012, 137003/Δ1/25-08-2016 και Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.
 • Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής φέρει στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το παραδώσει στη Διεύθυνση του σχολείου πριν την έναρξη των μαθημάτων και θα το παραλάβει κατά την αποχώρηση του.
 • Δεν επιτρέπονται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ23Α΄) σχολικές κυρώσεις.
 1. Εθιστικές ουσίες
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς και στους υπαίθριους χώρους του σχολείου (Ν.3868/2010, εγκύκλιοι 120995/30-9-2010, 179155/Δ2/2014 και Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Η παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς και πειθαρχικά από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται από το νόμο και αποτελούν παράπτωμα που ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς.
 1. Εκδηλώσεις - Σχολικές εκδρομές  
 • Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών.
 • Στις διδακτικές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο και για τις οποίες απαιτείται άδεια συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν απασχολούνται στο σχολείο για ολόκληρο το ωράριο της ημέρας.
 1. Απουσιολόγοι 
 • Οι απουσιολόγοι της τάξης (τακτικός και αναπληρωτής) ορίζονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος με  βάση  τη  βαθμολογία  κατά  τη διάρκεια του προηγούμενου  διδακτικού έτους ή  με  κλήρωση κατά  το  πρώτο  τετράμηνο  για  την  Α΄ τάξη.  Σε  περίπτωση  απουσίας  του  προκαθορισμένου απουσιολόγου, τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής του.  
 • Αυτό το διάστημα και προκειμένου να προφυλαχθεί η υγεία της σχολικής κοινότητας,  το  απουσιολόγιο  και  το  βιβλίο  ύλης μεταφέρει στην τάξη ο καθηγητής που έχει μάθημα την πρώτη ώρα. Οι απουσίες καταχωρούνται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τους εκπαιδευτικούς.  Με τη  λήξη  του  σχολικού  προγράμματος  ο εκπαιδευτικός επιστρέφει  το  απουσιολόγιο  και  το  βιβλίο  ύλης στο γραφείο. 
 • Η  παραποίηση  απουσιολογίου,  βεβαίωσης  ή  άλλου  εγγράφου  αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.  
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, μετά την παρέλευση πέντε (5) λεπτών, ο απουσιολόγος ειδοποιεί τη Διεύθυνση του σχολείου.
 1. Απουσίες – Δικαιολόγηση απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης 
 • Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Για τις απουσίες των παιδιών τους θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικά (στο e-mail που έχουν δηλώσει) από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος (ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018).
 • Η φοίτηση (απουσίες) των μαθητών Γυμνασίου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Ν.1566/1985 και των Π.Δ. 104/79, 294/79,  485/1983,  185/1990 και 39/2014, 126/2016 την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 και τον ν. 4547/2018.

ΙΙ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι καθοδηγητικός και η επίδραση τους καθοριστική. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους μαθητές.
 • Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όπως και οι τυχόν παραβάσεις αυτών, ορίζονται επακριβώς από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί:

 • Είναι ανάγκη με τη στάση τους να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν.
 • Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Με τη στάση τους πρέπει να συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση των σχολικών δυσλειτουργιών.
 • Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
 • Πρέπει να σέβονται και να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής, να είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην τάξη, στην τήρηση του ωραρίου και του αναλυτικού προγράμματος, να μεριμνούν για την ευταξία και την ευκοσμία των σχολικών χώρων, να εκτελούν υπεύθυνα τις εφημερίες τους και οποιαδήποτε άλλη εργασία τους ανατίθεται από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο διδασκόντων και γενικά να έχουν μια ευπρεπή παρουσία στο σχολείο.
 • Είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους σχολικούς χώρους, κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου, όπως και την ασφάλεια τους σε περίπτωση απουσίας συνάδελφου τους όπου δρουν κατά τις υποδείξεις της Δ/ντριας.
 • Υποχρεούνται να ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά αυτών, σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, αλλά και εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη. Επίσης να συνεργάζονται με τους γονείς ή κηδεμόνες για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαθητών.
 • Οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση του σχολείου, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τους Συμβούλους Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) και ειδικούς Συμβούλους για θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα.
 • Να είναι εχέμυθοι και να σέβονται το απόρρητο των αποφάσεων του Συλλόγου των διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και γονέων.
 • Μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη διδακτική διαδικασία, τη συμπεριφορά των μαθητών και γενικότερα τον προγραμματισμό της σχολικής ζωής. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου και κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.

ΙΙΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική κοινότητα και ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την πραγματοποίηση του έργου στο σχολείο.

Ως εκ τούτου:

 • Ο Διευθυντής με το κύρος, την πειθώ και το ήθος του ασκεί το διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές, το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως επίσης με τον Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, τους Συντονιστές, τους ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους τους ιεραρχικούς προϊσταμένους.
 • Ο Διευθυντής οφείλει να είναι έντιμος, δίκαιος, αντικειμενικός και να μην υιοθετεί διαφοροποιημένη κατά περίπτωση συμπεριφορά προς εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 • Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, καθοδηγητικός αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι σύννομες και παιδαγωγικά ορθές.
 • Οι  Υποδιευθυντές  της σχολικής  μονάδας  υποβοηθούν τον  Διευθυντή  στο καθημερινό  του έργο, αναλαμβάνουν ένα μέρος από  τις  αρμοδιότητες που τους αναθέτει  και  τον  αναπληρώ νουν σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής, όταν ο Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται.  

ΙV. ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 • Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας και μητέρα). Σε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε διαφορετική πόλη από αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή, ορίζουν από κοινού τρίτο πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο.
 • Οι γονείς-κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή για κάθε σχολική τάξη στο τέλος της σχολικής χρονιάς για το επόμενο διδακτικό έτος, συμπληρώνοντας τα οριζόμενα από τη νομοθεσία έντυπα.
 • Οι γονείς ή κηδεμόνες είναι καλό να ενημερώνουν τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα που αφορούν την οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα αυτών.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τη Διευθύντρια, την Υποδιεύθυνση  και τον Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και την καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.

Αποδοχή του Κανονισμού  

 • Το παρόν  ‘’Πλαίσιο  Οργάνωσης  Σχολικής  Ζωής”  συντάχθηκε   με  στόχο  να   ρυθμίσει   τις 

συνθήκες της καθημερινής  σχολικής ζωής, ώστε  να  διασφαλίζεται  η τάξη και  η  ομαλότητα, 

να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη παιδεία, λαμβάνοντας υπόψη τις “Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων” του ΥΠΑΙΘ.

 • Για  τη   διαμόρφωση  και   την   επιτυχή  εφαρμογή   του  απαιτείται  η  συναίνεση  όλων  των 

συντελεστών της  σχολικής ζωής Διευθύντριας, Υποδιευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων- κηδεμόνων   και    μαθητών   και  η   από   μέρους   τους   συνειδητή   αποδοχή  των  κανόνων  που περιλαμβάνει.                                                                                                                                       

                                                                                                      Παπάγου, 22/10/2020

                                                                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΥ

Κύπρου & Ιωνίας 4
ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ  : 2106540786
Φαξ : 2106532325
email: 1gympapagou@sch.gr

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com