Open menu

 

 

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε  με  στόχο  να ρυθμίσει   τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής, ώστε  να διασφαλίζεται  η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη παιδεία (ΥΑ ΥΠΑΙΘ 13423/ΓΔ4/4-2-2021).  

  Κατά τη διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, συνεργάσθηκαν όλα τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συνειδητή αποδοχή των κανόνων που συμφωνήθηκαν και περιλαμβάνει, από όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής.

 1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση  

 

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο και η τακτική, ανελλιπής και όχι επιλεκτική φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά την προσέλευση είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η τήρηση ικανής απόστασης ασφάλειας από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους.
 • Πρωινές καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου. Για τον λόγο αυτό η  συχνή επανάληψή  τους, ελέγχεται. Σε περίπτωση αργοπορίας, πρέπει να  περάσουν  οπωσδήποτε  από  το γραφεί ο της Διεύθυνσης και να δηλώσουν την προσέλευσή τους.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/μαθήτριες σε όλες τις τάξεις, εκτός του χρόνου της γυμναστικής/άθλησης.
 • Το σχολείο παρέχει στους μαθητές/μαθήτριες γενική παιδεία και όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά και υποχρεωτικά. Ως εκ τούτου οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, να συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη εγκαίρως με τα σχολικά τους εγχειρίδια και με ότι άλλο διδακτικό υλικό ορίζεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.
 • Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και μόνο κατόπιν αδείας από τον/την διδάσκοντα/ουσα.
 • Απουσία από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενημέρωση από τη Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 • Oι είσοδοι του σχολείου παραμένουν κλειστές από το πέρας της πρωινής προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών και μέχρι την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Όποιος μαθητής/μαθήτρια αποχωρεί από το σχολικό συγκρότημα στη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να έχει άδεια από τη Διεύθυνση και να τον παραλαμβάνει ο κηδεμόνας του. Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί το σχολικό πρόγραμμα πριν τη λήξη του ωραρίου, οι μαθητές/μαθήτριες αποχωρούν από το σχολείο, υπό τον έλεγχο της φύλακα του σχολείου και, κατόπιν επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Αν όμως το σχολείο τους έχει ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα, μέσω καθηγητή/καθηγήτριας στην υπάρχουσα απαρτία της τάξης, οφείλουν να έχουν μεταφέρει στους κηδεμόνες τους την πληροφορία.
 • Οι  γονείς  οφείλουν,  σε  περίπτωση  ασθένειας  των  παιδιών  τους,  να  ενημερώνουν  το  σχολείο για την απουσία τους από τα μαθήματα, έγκαιρα.  
 1. Κανόνες συμπεριφοράς μαθητών/μαθητριών – Παιδαγωγικός έλεγχος 
 • Οι μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας, στους διαδρόμους των ορόφων και στις σκάλες, αλλά στο προαύλιο του Γυμνασίου (μπροστά στα γραφεία των καθηγητών). Πρέπει να φορούν μάσκα ΚΑΙ στο διάλειμμα, εφόσον βρίσκονται δίπλα σε συμμαθητές/συμμαθήτριές τους, εκτός του χρόνου του φαγητού.
 • Η δημοκρατική συμπεριφορά, ο σεβασμός σε καθηγητές και μαθητές/μαθήτριες, ο διάλογος, η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η τήρηση του Σχολικού Κανονισμού είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες σύμφωνα με τις εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006, 100553/Γ2/04-09-2012, 137003/Δ1/25-08-2016 και Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου. Εάν υπάρχει ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός του σχολείου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια φέρει στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το παραδώσει στη Διεύθυνση του σχολείου πριν την έναρξη των μαθημάτων και θα το παραλάβει κατά την αποχώρηση του/της.
 • Δεν επιτρέπονται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς και στους υπαίθριους χώρους του σχολείου (Ν.3868/2010, εγκύκλιοι 120995/30-9-2010, 179155/Δ2/2014 και Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Η παράβαση ελέγχεται πειθαρχικά και από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
 • Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β’ 2005/ 31-5-2019 παιδαγωγικά μέτρα.
 1. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού
 • H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι, πρωταρχικά, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια.
 • Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
 1. Σχολικές Εκδηλώσεις - δραστηριότητες  

 

 • Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.
 • Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών.
 • Στις διδακτικές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο και για τις οποίες απαιτείται άδεια συμμετοχής από τον γονέα/κηδεμόνα, οι μαθητές/μαθήτριες που δεν συμμετέχουν απασχολούνται στο σχολείο για ολόκληρο το ωράριο της ημέρας.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι γιορτές κ.α.
 1. Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
 • Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή/μαθήτριας θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας και μητέρα). Σε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε διαφορετική πόλη από αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή/μαθήτριας, ορίζουν από κοινού τρίτο πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών. Για τις απουσίες των παιδιών τους θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικά (στο e-mail που έχουν δηλώσει) από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες ενδείκνυται να ενημερώνουν τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών/μαθητριών ή σχετικά με θέματα που αφορούν την οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ενημερώνονται από το σχολείο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους στην τάξη που θα φοιτήσουν το επόμενο διδακτικό έτος, συμπληρώνοντας τα οριζόμενα από τη νομοθεσία έντυπα.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τη Διευθύντρια, την Υποδιεύθυνση  και τον Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και την καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.

 

 

 

 

 

 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 

 • Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί στους μαθητές/στις μαθήτριες την αίσθηση της ευθύνης σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να σέβονται και να μην καταστρέφουν τον σχολικό χώρο και τη σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και να τον κρατούν καθαρό και ευπρεπή.
 • Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ζημιές ή καταστροφές, οι υπαίτιοι με τους κηδεμόνες τους θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων αντικειμένων.

                                                                                                                        

                                                                                       Παπάγου, Νοέμβριος 2021

                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                       ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΥ

                         

Κύπρου & Ιωνίας 4
ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ  : 2106540786
Φαξ : 2106532325
email: 1gympapagou@sch.gr

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com