Open menu
 

Θεσμός Αριστείας 2012

Αριστεία & Καινοτομία στην εκπαίδευση

Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή Θεσμού Αριστείας 2012 ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των έργων για το “Θεσμό Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” για το σχολικό έτος 2010 - 2011. Ο θεσμός βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και σημείωσε μεγάλη επιτυχία για 3η συνεχόμενη χρονιά, αφού κατατέθηκαν 470 έργα από 850 εκπαιδευτικούς.

Το σχολείο μας συμμετείχε στο θεσμό αυτό με την καινοτόμο δράση με τίτλο:

Οι μαθητές διδάσκουν και διδάσκονται.

Μία αμφίδρομη σχέση

Πρόταση διδασκαλίας της ενότητας “Χημική αντίδραση”

από ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης σε μαθητές της Β΄ τάξης

Η οργάνωση, η επιμέλεια και ο συντονισμός της δράσης έγινε από τη Χημικό, υπεύθυνη ΣΕΦΕ (σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών), Γεωργιάδου Λουίζα που δίδαξε το μάθημα της Χημείας στη Γ΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011.

Τη δράση παρακολούθησε η Σχολική σύμβουλος ειδικότητας, καθηγητές του σχολείου καθώς και καθηγητές από γειτονικά σχολεία.

Στην καινοτόμο δράση συμμετείχαν 5 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης.

Η βαθμολογία και τα σχόλια της αξιολόγησης του έργου ήταν θετικά και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Βαθμολογήθηκε με 308 μονάδες (με άριστα τις 360 μονάδες).

Ανάπτυξη Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 και ενεπλάκησαν μαθητές της Β΄και Γ΄ τάξη.

Η δράση αφορά σε πρόταση διδασκαλίας της ενότητας “Χημική Αντίδραση” που διδάσκεται στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου. Πρόκειται για μία εναλλακτική/πρωτότυπη αλληλοδιδακτική διδασκαλία.

Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι η πρόταση διδασκαλίας υλοποιήθηκε από ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης και εφαρμόστηκε από τη συγκεκριμένη ομάδα σε δύο τμήματα της Β΄τάξης, ενώ συγχρόνως υποστηρίχτηκε από ΤΠΕ (PP που δημιούργησαν οι μαθητές, χρήση διαδικτύου και video) και από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές της Γ΄ τάξης.

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε, αφού είχε προηγηθεί θεωρητική διδασκαλία της ενότητας από την καθηγήτρια του τμήματος της Β΄ τάξης.

Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης, ως προς το γνωστικό μέρος, ήταν αφενός μεν η εμπέδωση της θεωρίας που αφορά στην συγκεκριμένη ενότητα και αφετέρου ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με τα αντίστοιχα πειράματα για την πληρέστερη κατανόησή της.

Η εφαρμογή της διδακτικής αυτής πρακτικής στηρίχτηκε θεωρητικά στην αλληλοδιδακτική διδασκαλία.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από τα μέσα του 17ου αιώνα στην Αγγλία, τελειοποιήθηκε τον 18ο αιώνα στη Γαλλία του Sarazin. Ονομάστηκε έτσι για το λόγο ότι με την καθοδήγηση του δασκάλου χρησιμοποιούνταν οι καλύτεροι μαθητές (οι πρωτόσχολοι) για να διδάσκουν τους υπόλοιπους. Την αλληλοδιδακτική στην Ελλάδα εισήγαγε επίσημα ο Ιωάννης Κοκκώνης στα χρόνια του Καποδίστρια, μεταφράζοντας (1830) τον οδηγό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Sarazin.

Για την οργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγινε μία εναλλακτική/πρωτότυπη προσέγγιση της αλληλοδιδακτικής πρακτικής. Αξιοποιήθηκε η εμπειρία της οργανώτριας καθηγήτριας από τη συμμετοχή της στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ και την εφαρμογή στην τάξη εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και την εμπειρία στην εκτέλεση πειραμάτων Χημείας.

Η δράση ήταν κίνητρο για βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα στο διαδίκτυο για τη συλλογή και δημιουργία του υλικού με πολλαπλή οφέλεια για τους μαθητές αλλά και για τον εκπαιδευτικό. Επίσης μέσα από την έρευνα στο διαδίκτυο και την δημιουργία της παρουσίασης του διδακτικού σεναρίου έγινε εξάσκηση και εξοικείωση στις Νέες Τεχνολογίες.

Μέσα από τη διδαδικασία αυτή έγινε καλύτερη κατανόηση και εμβάνθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, δημιουργήθηκαν και λύθηκαν απορίες, έγιναν αποτυχημένες δοκιμές πειραμάτων μέσα από τις οποίες εξήχθησαν συμπεράσματα και βελτιώθηκαν τεχνικές, έγινε εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του εργαστηρίου κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων.

Ακόμα οι μαθητές ωφελήθηκαν σημαντικά μαθαίνοντας να εκφράζονται, να παρατηρούν και να ερμηνεύουν σωστά, να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους, να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται μέσα σε θετικό κλίμα, να αλληλοβοηθούνται, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, να σέβονται και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.

Οι ίδιοι οι μαθητές εξεπλάγησαν με την επιτυχία και τη θετική κριτική που έτυχε η δράση από μαθητές και καθηγητές και ένιωσαν ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα αλλά και για το γεγονός ότι κατόρθωσαν να επιτύχουν ένα στόχο με αυξημένες απαιτήσεις.

Τέτοιου είδους δράσεις αναδεικνύουν τη σχολική τάξη ως ένα δημιουργικό, αλληλεπιδραστικό και συμμετοχικό περιβάλλον μάθησης που επεκτείνεται και έξω από τα όρια της και επηρεάζει το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση

Η ιδέα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης δράσης προέκυψε:

 1. 1.Από παρατηρήσεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου Φ.Ε. του σχολείο μας αλλά και την παρατήρηση του τρόπου συμπεριφοράς των μαθητών κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων είτε από τον διδάσκοντα (πείραμα επίδειξης) είτε από τους ίδιους σε ομάδες. Ποιό συγκεκριμένα:
 • Το σχολείο μας διαθέτει μόνο ένα Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας όλων των τάξεων, με αποτέλεσμα μερικές φορές να υπάρχει πρόβλημα σύμπτωσης ωρών διδασκαλίας και έτσι η εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων να μην συμβαδίζει πάντοτε με τη διδασκαλία της θεωρίας της αντίστοιχης ενότητας. Στην περίπτωση αυτή και για να ξεπεραστεί το πρόβλημα ορισμένες φορές τα πειράματα πραγματοποιούνται αφού ολοκληρωθεί η διδακτική ενότητα με ταυτόχρονη επανάληψη της θεωρίας.

Έτσι στην ενότητα “χημική αντίδραση” της Β΄ τάξης αποφασίστηκε να γίνει επανάληψη με παράλληλη εκτέλεση πειραμάτων.

 • Παρατηρείται ακόμα ότι πολλές φορές η εκτέλεση των πειραμάτων από τους μαθητές γίνεται μηχανικά ακολουθώντας τα βήματα του εργαστηριακού οδηγού χωρίς να κατανοούν και να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία και χωρίς να δείχνουν το αναμενόμενο ενδιαφέρον.
 1. 2. Από την προσπάθεια επίτευξης των απώτερων σκοπών και στόχων της λειτουργίας του εργαστηρίου αλλά και του σχολείου γενικότερα. Ποιό συγκεκριμένα η πραγματοποίηση της δράσης αυτής:
 • Βοηθά να ικανοποιηθούν βασικοί σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος της Χημείας που είναι η επαφή και εξοικείωση των μαθητών με το εργαστήριο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση απλών πειραμάτων, η καταγραφή των παρατηρήσεων και μετρήσεων, η ερμηνεία και η εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και το να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας προς αποφυγή κινδύνων στο εργαστήριο αλλά και στην καθημερινή ζωή.
 • Είναι προς όφελος των μαθητών να υπάρχουν δράσεις στο σχολείο όπου να συμμετέχουν μαθητές από διαφορετικές τάξεις και τμήματα με σκοπό την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αλληλοσεβασμού που οδηγεί σε αρμονικότερη συμβίωση στο σχολικό περιβάλλον.
 • Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε διαδικασίες όπου αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους με πολύ καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και των δύο τάξεων να εμπλακούν ενεργά σε ένα μαθησιακό περιβάλλον πιο ελκυστικό, συμμετοχικό και αλληλεπιδραστικό.
 • Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν μικροί ερευνητές, συμμετέχοντας στην έρευνα για τη συλλογή του απαραίτητου υλικού καθώς και να παρατηρήσουν, να πειραματιστούν, να ερμηνεύσουν.
 • Ενισχύει τον καθοδηγητικό ρόλο του καθηγητή στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι και το ζητούμενο.
 • Θα θεωρηθεί, από μεν τους μαθητές της Γ΄ τάξης ως πρόκληση (όπως και έγινε) το να διδάξουν με επιτυχία συνομίληκούς τους, από δε τους μαθητές της Β΄ τάξης μια ενδιαφέρουσα αλλαγή.
 • Οφελεί στο γνωστικό επίπεδο και τις δύο τάξεις δεδομένου ότι είναι μια ευκαιρία επανάληψης και εμπέδωσης της συγκεκριμένης ενότητας.
 • Στηρίζεται και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, ως εργαλείου αλλά και ως περιβάλλοντος μάθησης, έκφρασης και αλληλεπίδρασης.

Αναλυτική περιγραφή της καινοτόμου δράσης και της διαδικασίας εφαρμογής της

Ο σχεδιασμός και η επιλογή του θέματος του σεναρίου έγινε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της χημείας της Β΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα την ενότητα “Χημική αντίδραση”. Ο στόχος ήταν μια εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης με έμπνευση και δημιουργικότητα εστιάζοντας στο πείραμα.

1η Φάση

Κατά την πρώτη φάση έγινε η επιλογή της ομάδας υλοποίησης της δράσης.

Η ομάδα (5 μαθητές) δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Η συντονίστρια καθηγήτρια προσπάθησε να εμπλακεί όσο το δυνατόν λιγότερο, περιορίζοντας το ρόλο της σε καθοδηγητικό και ενθαρρυντικό. Η προσφορά ήταν μεγάλη και η επιλογή δύσκολη. Το ενδιαφέρον στη φάση αυτή ήταν ο τρόπος συμπεριφοράς των μαθητών. Στην αρχή υπήρχε άρνηση να συμπεριληφθούν στην ομάδα μαθητές που είχαν χαμηλότερη επίδοση, ήταν λιγότερο κοινωνικοί ή δεν ήταν αποδεκτοί στην “παρέα”. Στην πορεία όμως όχι μόνο οι μαθητές αυτοί έγιναν αποδεκτοί αλλά και έτυχαν μεγάλης υποστήριξης από την ομάδα.

2η Φάση

Κατά τη δεύτερη φάση έγινε ο σχεδιασμός του σεναρίου. Για το σκοπό αυτό προηγήθηκε σύντομη επανάληψη της ύλης της συγκεκριμένης ενότητας. Οι μαθητές με τις οδηγίες της καθηγήτριας, όπου υπήρχε ανάγκη, έκαναν τον βασικό σχεδιασμό (σκελετό) της διδακτικής παρέμβασης και αποφάσισαν τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο της τελικής παρουσίασης.

Αποφασίστηκε η διδακτική παρέμβαση να γίνει με τη βοήθεια παρουσίασης σε Power Point όπου θα υπάρχουν τα βασικά σημεία της θεωρίας τα οποία και θα παρουσιάζονται από τους μαθητές. Συγχρόνως στον κατάλληλο χρόνο θα παρουσιάζονται πειράματα που θα πραγματοποιούνται παράλληλα από άλλους μαθητές της ομάδας αλλά και κάποια επικύνδυνα πειράματα μέσα από video. Επίσης θα υπάρχει φύλλο εργασίας με ερωτήσεις τις οποίες θα απαντούν οι διδασκόμενοι μαθητές της Β΄τάξης με την εξέλιξη του μαθήματος. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα.

Οι βασικοί άξονες του μαθήματος αποφασίστηκε να περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Ορισμός της χημικής αντίδρασης
 2. Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων
 • Καύση
 • Αντίδραση αντικατάστασης
 • Ηλεκτρολυτική διάσπαση νερού
 • Γρήγορες αντιδράσεις
 • Αργές αντιδράσεις
 • Επίδραση θερμοκρασία
 • Επίδραση καταλύτη
 • Βιοκαταλύτες
 • Ακτινοβολίες
 1. Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων
 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων
 1. Εξώθερμες και ενδόθερμες χημικές αντιδράσεις

3η Φάση

Η τρίτη φάση αφορά τη βιβλιογραφική έρευνα και συλλογή υλικού σχετικού με την εκτέλεση διάφορων πειραμάτων. Στη συνέχεια έγινε η επιλογή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Για την επιλογή των πειραμάτων έγιναν δοκιμές στο εργαστήριο σε διάφορα προτεινόμενα από τους μαθητές πειράματα και μέσα από αυτή τη διαδικασία, θέτοντας με τη βοήθεια της καθηγήτριας κριτήρια επιλογής, έγινε η τελική επιλογή των πειραμάτων.

4η Φάση

Στη φάση αυτή έγινε η πρώτη διανομή ρόλων με σκοπό την κατασκευή της παρουσίασης σε PP. Εδώ κάποιοι μαθητές περισσότερο εξοικειωμένοι και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις Νέες Τεχνολογίες ανέλαβαν το τεχνικό μέρος της παρουσίασης και κάποιοι άλλοι τη δομή και τη συγγραφή των κειμένων καθώς και των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας.. Παράλληλα γίνονταν δοκιμές εκτέλεσης των πειραμάτων που είχαν επιλεγεί ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σωστά από τους μαθητές τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.

Η φάση αυτή ήταν καθοριστική διότι άρχισε να γίνεται σαφές ότι η επιτυχία του όλου εγχειρήματος δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά συλλογική και για να στεφθεί με επιτυχία πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.

5η Φάση

Στη φάση αυτή έγινε η τελική σύνθεση του υλικού με την επίβλεψη της καθηγήτριας όπου ενεπλάκη όλη η ομάδα. Το στάδιο αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η δυσκολία στη φάση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η δημιουργία του υλικού πρέπει να προέρχεται από τους μαθητές με την όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση του καθηγητή.

6η Φάση

Στη συνέχεια ξεκίνησε το τελικό στάδιο δηλαδή η προσπάθεια και δοκιμή του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος. Στο σημείο αυτό έπρεπε να διανεμηθούν και πάλι ρόλοι, να υπολογιστεί ο χρόνος για κάθε βήμα της διδασκαλίας και να γίνουν οι απαραίτητες πρόβες. Θεωρώ ότι ήταν μια από τις ποιό ενδιαφέρουσες φάσεις όπου οι μαθητές έπρεπε να αξιολογήσουν και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να αποφασίσουν κατά πόσο προτίθενται να εκτεθούν άμεσα στο κοινό (στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές) ή προτιμούσαν να έχουν βοηθητικό δευτερεύοντα ρόλο. Αρχικά οι επιλογές των ρόλων δεν ήταν απόλυτα εύστοχες διότι δεν ήταν σωστά τα κριτήρια που τέθηκαν από τους μαθητές. Η καθηγήτρια εσκεμμένα δεν παρενέβη στη φάση αυτή ώστε η ανάγκη για διορθωτικές παρεμβάσεις να προκύψει μόνη της στη πορεία, πράγμα που έγινε.

Οι μαθητές άλλαξαν μόνοι τους ρόλους προσπαθώντας να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, βάζοντας ως πρώτο κριτήριο την επιτυχία της δράσης και της ομαδικής προσπάθειας και όχι την προπωπική προβολή τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι με την εξέλιξη της δράσης, το ενδιαφέρον καθώς και η αγωνία των μαθητών για την επιτυχία της διδασκαλίας αυξανόνταν. Έτσι ερχόντουσαν στο εργαστήριο σε κάθε διάλειμμα και έκαναν δοκιμές πειραμάτων και πρόβες της παρουσίασης, έμεναν μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου χωρίς να τους ζητηθεί και τις τελευταίες μέρες ζητούσαν στην καθηγήτρια να κάνουν επιπλέον πρόβες της τελικής παρουσίασης.

7η Φάση

Πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης σε δύο τμήματα της Β΄ τάξης. Η παρέμβαση στο 1ο τμήμα ήταν σαν γενική πρόβα και είχε όλα τα χαρακτηριστικά “της πρώτης φοράς” δηλαδή μεγάλο άγχος από την ομάδα, σημάδια έλλειψης σωστού συντονισμού μεταξύ των μαθητών, προβλήματα διαχείρισης χρόνου και αλληλεπίδρασης με το ακροατήριο.

Τη διδακτική παρέμβαση στο 2ο τμήμα της Β΄ τάξης παρακολούθησε η σχολική σύμβουλος ειδικότητας καθώς και κάποιοι καθηγητές από γειτονικά σχολεία.

Παρότι λόγω του γεγονότος αυτού δόθηκε μεγαλύτερη επισημότητα στη δράση οι μαθητές είχαν μεγαλύτερη άνεση, έκαναν χιούμορ με τους διδασκόμενους, τους “εξέτασαν”, κάλεσαν μάλιστα και μία φιλόγογο καθηγήτρια που παρακολουθούσε να βοηθήσει στην εκτέλεση ενός πειράματος για να δείξουν με τον τρόπο αυτό ότι η χημεία δεν είναι υπόθεση μόνο των χημικών, διαχειρίστηκαν πολύ καλά το χρόνο και αλληλεπιδρούσαν με ερωταπαντήσεις με τους μαθητές καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας οι οποίοι αντιδρούσαν με ενθουσιασμό.

8η Φάση

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και κριτική από τους μαθητές και από τους καθηγητές.

Γενικότερα συμπεράσματα

Κατά τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές είχαν ως κύριο σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και την παρουσίασή του στους συμμαθητές τους.

 • Έτσι οι μαθητές έχοντας ως κοινό στόχο την επιτυχία του διδακτικού σεναρίου που οι ίδιοι έπρεπε να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν ώστε να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών των συμμαθητών τους:

- καλλιέργησαν την μεταξύ τους αρμονική συνεργασία και το πνεύμα αλληλοβοήθειας.

- ανέπτυξαν δεξιότητες στο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον του διαδραστικού πίνακα και την κατασκευή παρουσίασης σε PP.

- εξασκήθηκαν στην βιβλιογραφική έρευνα καθώς και έρευνα στο διαδίκτυο.

- εξασκήθηκαν στην εκτέλεση πειραμάτων και εφάρμοσαν τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.

- αναγκάστηκαν σε επανάληψη και εμβάνθυνση στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα.

- ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές άλλων τάξεων.

- εκτέθηκαν μπροστά σε κοινό κατά την παρουσίαση.

- ενεπλάκησαν στη διαδικασία της συζήτησης και κριτικής μετά την παρουσίαση με τους καθηγητές και τη σχολική σύμβουλο που παρακολούθησαν την παρουσίαση.

 • Ως προς την γενική εμπειρία που αντλήθηκε από την εφαρμογή της δραστηριότητας θα μπορούσε να αναφερθεί ότι:

- Δόθηκε μία διαφορετική διάσταση στο μάθημα της Χημείας, πράγμα που αναφέρθηκε από όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος διδάσκοντες και διδασκόμενους.

- Η εκπαιδευτική διαδικασία έγινε περισσότερο συμμετοχική και διαδραστική, γεγονός που φάνηκε ότι ενθουσίασε τους μαθητές σε πολλές στιγμές της διαδικασίας.

- Οι μαθητές αισθάνθηκαν, όπως δήλωσαν, ότι η ενεργός συμμετοχή τους καθώς και η παρουσίαση σε κοινό του παραγόμενου έργου αποτέλεσε γι’ αυτούς ισχυρό κίνητρο μάθησης .

- Αξιοποίηθηκε και αναδείχθηκε η καθημερινή/κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας, και της θεωρίας γενικότερα, γεγονός που περιμένουμε να έχει θετική παρακίνηση στη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο μέλλον.


Πρόταση διδασκαλίας    video 

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Αβραμιώτης Σ., Αγγελόπουλος Β., Καπελώνης Γ., Σινιγάλιας Π., Σπαντίδης Δ., Τρικαλίτη Α., Φίλος Γ., Χημεία Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα

Γιούρη-Τσοχατζή Κ., Μανουσάκης Γ., Διδακτική της Χημείας, Εκδόσεις Ζήτη.

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000). Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών, Εκδόσεις Τυπωθήτω

Γκοτζαρίδης, Χ. (2009). Διαθεματικότητα και δημιουργική σκέψη στις Φυσικές Επιστήμες, Εκδόσεις Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα.

Vosniadou, S. How children learn. Unesco. Published at: http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07e.pdf

Γεωργιάδου, Λ., Μαθιουδάκη, Α., (2002). Το Πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας, Εργασία στο πλαίσιο του ΜΔΕ ΔΙΧΗΝΕΤ”, Αθήνα 2002.

Λογισμικό Χημείας Β΄ Γυμνασίου

http://vod.sch.gr/video/view/433

http://www.youtube.com/watch_popup?v=yTzcoyzPQE0&vq=small 

Κύπρου & Ιωνίας 4
ΤΚ 15669, Παπάγου
Τηλ  : 2106540786
Φαξ : 2106532325
email: 1gympapagou@sch.gr

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com